De visie van PMC De Zeester

In het Paramedisch centrum De Zeester wordt op een doelmatige en transparante wijze samengewerkt met collega’s en verwijzers waarbij de patiënt/cliënt het uitgangspunt is. De zorg wordt op het individu afgestemd en er wordt gedacht vanuit de expertise en vakgrenzen van de aanwezige specifieke vakgebieden en hun verbijzonderingen. Wij denken hierbij aan fysiotherapie. oefentherapie mensendieck, diëtetiek, ergotherapie en podotherapie. Samen met hun verbijzonderingen en aandachtgebieden; manuele therapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, bedrijfsfysiotherapie, kaakfysiotherapie, psychosomatische oefentherapie, sport diëtetiek, eetstoornissen, hand therapie en fysieke training.